4dimarxikh

 

ANAKOINWSH001                                                                                                    Μοσχάτο 27/04/2021

Ανακοίνωση

Θέμα: Παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που
συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

Αγαπητοί γονείς,

Η παρακάτω ανακοίνωση αφορά όσα παιδιά πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νόσημα, συνεπώς ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή συγκατοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό-ά υποκείμενα νοσήματα και δεν πρόκειται να επιστρέψουν στη δια ζώσης διδασκαλία με το άνοιγμα των σχολείων στις 10 Μαΐου 2021. Τα παιδιά αυτά θα ενταχθούν σε διαδικτυακά μαθήματα αλλά προηγουμένως και μέχρι το αργότερο στις 12 Μαΐου θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα έγγραφα στη Διευθύντρια του σχολείου προκειμένου να τα διαβιβάσει σε σφραγισμένο φάκελο και με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στη Δ΄Δ/νση η οποία με τη σειρά της θα τα διαβιβάσει στην αρμόδια επιτροπή προκειμένου να ελεγχθούν και εγκριθούν.

Στο μεσοδιάστημα και σε αναμονή της έγκρισης τα παιδιά δεν θα μείνουν εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά θα ενταχθούν στα τμήματα της σύγχρονης εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης που έχουν συσταθεί από το Υπουργείο Παιδείας για αυτόν τον σκοπό.

Για να προλάβουμε τυχόν ερωτήματα, σας διευκρινίζουμε ότι σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν άτομα που πάσχουν από υποκείμενο νόσημα ή παιδιά που συγκατοικούν με τέτοια άτομα. Συνεπώς, όποια άλλη επιφύλαξη από τον γονέα για την επάνοδο του παιδιού δεν μπορεί να δικαιολογηθεί προκειμένου το παιδί να ενταχθεί στην εξ΄αποστάσεως εκπαιδευση.

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια του σχολείου

 

Απαραίτητα έγγραφα:

(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα /νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

 

Υποκείμενα νοσήματα

Άρθρο 2 [ΥΑ με Αριθμ. 14109/ΓΔ4/2021 (ΦΕΚ Β' 455/06-02-2021)]

 

α) Ως άτομα συνοικούντα με τους μαθητές/τριες για την εφαρμογή της παρούσης ορίζονται οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι και οι σύζυγοι αυτών.

β) Ως υποκείμενα νοσήματα ατόμων που συγκατοικούν με μαθητή/τρια, τα οποία μπορεί να συνιστούν αιτία για προσεκτική στάθμιση του ενδεχομένου μακρόχρονης αποχής του παιδιού από το σχολείο είναι τα αναφερόμενα στις υπ' αρ. 37095/1436/17.9.2020 (Β' 4011) και υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 (Β' 4011) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ιδίως οι κάτωθι περιπτώσεις: 1) άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 2) άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 3) άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, 4) άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ' οίκον, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1 < 30% [FEV1: forced expiratory volume in 1st second], διάμεση πνευμονοπάθεια με δοκιμασία διάχυσης < 40%), 5) άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος σταδίου) 6) άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση, 7) άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμωξης με CD4<200 κύτταρα/μL ή που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε διαβάστε την εγκύκλιο και το ΦΕΚ.