4dimarxikh

01. Σκοπός του κανονισμού λειτουργίας

 

 • Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.
 • O σχολικός κανονισμός δεν πρέπει να έχει στατικό χαρακτήρα και τη μορφή ενός απλού καθηκοντολογίου, αλλά να συνδέεται δυναμικά με το περιβάλλον και την εποχή και να ενσωματώνει όχι μόνο την οργανωτική άποψη της σχολικής πειθαρχίας αλλά και την παιδαγωγική. Επομένως, ένας σχολικός κανονισμός, που δε θα θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην ιδιαίτερη κατάσταση που προκύπτει κάθε φορά από την παιδαγωγική αποστολή κάθε βαθμίδας και σχολείου, να σχετίζεται άμεσα με την επικαιρότητα, να έχει δυναμικό χαρακτήρα, να είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, να προϋποθέτει συγκεκριμένους τρόπους και μέσα πειθάρχησης με έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, να αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών, να προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα και, τέλος, να περιέχει λογικές, γενικά αποδεκτές, κατανοήσιμες και εφαρμόσιμες διατάξεις.
 • Η αυτοδέσμευση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της σύνταξης και της τήρησης του κανονισμού συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και στην προστασία των δικαιωμάτων όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, ιδιαίτερα των μαθητών.

02. Άφιξη στο σχολείο

 

 • Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει με την προσέλευση των μαθητών στον χώρο του σχολείου η οποία ολοκληρώνεται έως τις 8:15 που χτυπά το κουδούνι.
 • Στο Δημοτικό Σχολείο οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών κανείς δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
 • Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνει η είσοδος και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο. Τα τμήματα ή τις τάξεις επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική ώρα. 
 • Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στον χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντριών των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους.
 • Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου ανοίγει μόνο για τους μαθητές που προσέρχονται καθυστερημένοι και αυτό εφόσον υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για να την ανοίξει, διαφορετικά εισέρχονται στο πρώτο διάλειμμα (9:40-10:00) με ευθύνη του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού. Για τις καθυστερήσεις αυτές ενημερώνεται άμεσα η Διευθύντρια του σχολείου.

03. Αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο

 

 • Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. 
 • Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων).
 • Για την αποχώρηση του μαθητή απαραίτητα ενημερώνεται τόσο ο δάσκαλος της τάξης όσο και η διευθύντρια του σχολείου.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο πριν από την άφιξη του συνοδού τους.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν  για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών έως και 5 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων.
 • Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας είναι ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Ο/Η εκπαιδευτικός εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται από αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές, συνοδεύοντας τους μαθητές στο προαύλιο. 
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου βαραίνει αποκλειστικά τον γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου για τυχόν μεταβολές του ωραρίου.
 • Οι ενήλικες, που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους και να περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου. 
 • Κάθε καθυστέρηση παραλαβής εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολούν. Αν για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο, ο συνοδός του παιδιού αδυνατεί να παραβρίσκεται τη συγκεκριμένη ώρα για να το παραλάβει, πρέπει οπωσδήποτε να ειδοποιήσει τηλεφωνικά το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, μην ξεχνάτε ότι το μικρό παιδί όταν σχολάει περιμένει την οικογένεια ή τους δικούς του ανθρώπους με ανυπομονησία και η απρόσμενη ανατροπή του καθημερινού προγράμματός του το επηρεάζει ψυχολογικά με αρνητικό τρόπο.

04. Εφημερία

 

 • Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητά τους, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών. 
 • Η οργάνωση της εφημερίας σε κάθε σχολείο συμπεριλαμβάνεται σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους σχολικούς χώρους που επιτηρούνται, τον αριθμό των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, την εφημερία κατά τη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος ή όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών και ειδικότερα για τον ορισμό του αριθμού των εφημερευόντων εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου και εν γένει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου. 
 • Στα πολυθέσια σχολεία (από 4/θέσια και πάνω) οι εφημερεύοντες και το πρόγραμμα των εφημεριών ορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Η κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την εφημερία στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του σχολείου ή του Υποδιευθυντή, ο οποίος και έχει την εποπτεία της εφημερίας σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
 • Τα συστεγαζόμενα σχολεία αναφορικά με την αρμοδιότητα της εφημερίας θεωρούνται ως ένα σχολείο. 
 • Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 19 καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν. 

05. Προσευχή

 

 • Στις 8:15 και πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Όλοι οι μαθητές, και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου.
 • Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί μαθητές αλλόθρησκοι - ετερόδοξοι. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. Οφείλουν, όμως, να παρίστανται στον χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιδιαιτερότητα της στιγμής, καθώς και το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων.
 • Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι η μοναδική ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει. Η Διευθύντρια του σχολείου ή διδάσκων εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και στη μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα.

06. Εκκλησιασμός

 

 • Εκκλησιασμός των μαθητών δύναται να πραγματοποιείται συνοδεία των εκπαιδευτικών που έχουν την ευθύνη του κάθε τμήματος μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο Σ.Δ. στον αρχικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου τον μήνα Σεπτέμβριο εκτιμά τη συχνότητα των εκκλησιασμών του μαθητικού δυναμικού στο πλαίσιο του εορτασμού των επετείων, του πολιούχου της πόλης, των εορτών Χριστουγέννων ή Πάσχα, καθώς και κάποιες άλλες περιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός αποφασίζεται συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες του σχολείου, όπως την απόστασή του από τον ναό και τις συνθήκες ασφαλούς μετάβασης των μαθητών στον χώρο αυτό. Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν, προσέρχονται στο σχολείο μετά τον εκκλησιασμό, στο α΄ διάλεμμα (9:40-10:00).
 • Ο εκκλησιασμός των μαθητών κάποιου τμήματος δύναται να συνδυαστεί και με εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών στο πλαίσιο των στόχων του μαθήματος των Θρησκευτικών και κατόπιν συνεννόησης με τον ιερέα του ναού. Η δραστηριότητα, σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα (79/2017, ΦΕΚ Τεύχος Α΄109/01.08.2017) εντάσσεται στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων ή εξόδων των μαθητών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών ωρών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, της βιωματικής μάθησης και του ευρύτερου ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. 

 

07. Σχολικές γιορτές

 

 • Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (όπως της λήξης του σχολικού έτους), καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις, αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και συμβάλλουν στην πραγμάτωση ή/και ολοκλήρωση του σχολικού έργου, γι’ αυτό είναι σημαντικό να παίρνουν μέρος σε αυτές όλοι οι μαθητές του σχολείου.
 • Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση. Οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής, την ώρα έναρξης και λήξης της εκδήλωσης, καθώς και για τη λειτουργία του Ολοήμερου εκείνη την ημέρα.

08.Σχολικές Βιωματικές δράσεις – Διδακτικές επισκέψεις

 

 • Οι δράσεις αυτές έχουν διεπιστημονικό/διαθεματικό, βιωματικό χαρακτήρα και ενθαρρύνουν τη διερεύνηση. Αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, στην αισθητική καλλιέργεια, στην έκφραση της δημιουργικότητας, στη συνεργατικότητα, στην ανάπτυξη της αυτονομίας και της υπευθυνότητας και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές δράσεις συντελούν στην ανάπτυξη του δημοκρατικού ήθους, στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα και επιτελούν αντισταθμιστικό ρόλο παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διευρύνουν τους ορίζοντές τους.
 • Οι σχολικές δράσεις εντάσσονται στον ετήσιο ή στον τριμηνιαίο προγραμματισμό που κάνει το κάθε σχολείο, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Η επιλογή και ο προγραμματισμός των δράσεων αυτών πρέπει να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π). Το σχολείο ενημερώνει εγκαίρως τους γονείς/ κηδεμόνες για τις σχολικές δράσεις που έχει προγραμματίσει είτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είτε κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου.
 • Οι διδακτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς ή σε χώρους τεχνολογικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχιτεκτονικά μνημεία, οι εκκλησίες, τα εργαστήρια καλλιτεχνών, τα θέατρα, οι χώροι παραστάσεων, τα πλανητάρια, τα ενυδρεία κ.λπ. και έχουν σκοπό να διευρύνουν τον πολιτιστικό ορίζοντα των μαθητών και να τους ενθαρρύνουν να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τον φυσικό και κατασκευασμένο κόσμο. 
 • Προκειμένου οι διδακτικές επισκέψεις να ανταποκρίνονται σε παιδαγωγικούς και διδακτικούς στόχους απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός τους, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους, β) τις δραστηριότητες προετοιμασίας μελέτης του θέματος μέσα στην τάξη, γ) τις δραστηριότητες στον χώρο της επίσκεψης και δ) την αποτίμηση της όλης διαδικασίας και την εξαγωγή των αναγκαίων εκτιμήσεων και ανατροφοδοτήσεων. 
 • Οι σχολικές δράσεις που απαιτούν χρόνο πέρα από ένα διδακτικό δίωρο δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος, πλην της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής, ενώ αυτές που πραγματοποιούνται μέσα σε ένα εκπαιδευτικό δίωρο δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στις παραπάνω δράσεις απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των Γονέων και Κηδεμόνων τους,
 • Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν σε αυτή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) των μαθητών κάθε τμήματος/τάξης.

09. Φοίτηση των μαθητών

 

 • Το σχολείο κατανοεί την ανάγκη επικοινωνίας του γονιού με το παιδί του, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (όπως ζητήματα υγείας) σε ορισμένο πλαίσιο και κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύντρια του Σχολείου. Τα παιδιά εύκολα μπορεί να χάσουν το μέτρο χρήσης και να προβούν σε κατάχρηση των κινητών τηλεφώνων τους, που μπορεί πέρα από την απόσπαση της προσοχής τους να αφορά και την έκθεσή τους σε παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Αν για οποιοδήποτε λόγο παραστεί ανάγκη επικοινωνίας, μπορείτε να καλέσετε στο σταθερό τηλέφωνο του σχολείου μας 210- 9424603. Σε περίπτωση που σημειωθεί παράβαση του κανονισμού μετά και από αρχική σύσταση, το κινητό τηλέφωνο θα κατάσχεται και θα παραλαμβάνεται στη λήξη του σχολικού προγράµµατος από τον ίδιο τον γονέα/κηδεµόνα.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο του σχολείου.  Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας κατεβαίνουν στο χώρο του ισογείου. Κανένας δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
 • Προσπαθούμε να λύσουμε τις διαφορές μας με τον διάλογο. Αν, όμως, οι μαθητές κρίνουν ότι αυτό δεν είναι δυνατό αλλά και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, θα πρέπει να απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο και στον διάδρομο του ισογείου.
 • Το σχολικό βιβλίο μάς παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν σαν μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου. Το βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα των συγγραφέων, ανήκει στην πολιτεία, η οποία δαπάνησε από το υστέρημα του λαού, και παρέχεται στους μαθητές για χρήση. Επομένως, δεν επιτρέπεται να το απαξιώνουμε και να το ευτελίζουμε. Θα πρέπει οι μαθητές να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια και να έχουν στη σχολική τσάντα τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας κυρίως να μην τα ξεχνούν.  
 • Σεβόμαστε την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου. Θα έρθουν και άλλα παιδιά μετά από εμάς.
 • Φροντίζουμε για ένα καθαρό σχολικό περιβάλλον: πετάμε τα σκουπίδια μας στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε οι τάξεις και το σχολείο μας να είναι καθαρά.
 • Όταν το κουδούνι χτυπήσει για μάθημα, οι μαθητές συγκεντρώνονται στον χώρο του τμήματός τους περιμένοντας τον εκπαιδευτικό με τον οποίο έχουν μάθημα προκειμένου να ανεβούν στην τάξη τους. 

10. Γονείς και κηδεμόνες – Παιδαγωγικές συναντήσεις και ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών και μαθητριών

 

 • Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών με πρωτοβουλία και ευθύνη της Διευθύντριας του σχολείου.  Οι συναντήσεις αυτές σκοπεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή προβλημάτων, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών που εκτιμώνται ως πλέον αποτελεσματικές για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Οι παιδαγωγικές συναντήσεις για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ανά τρίμηνο και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τη Διευθύντρια του σχολείου ή/και τον Σύλλογο Διδασκόντων εκτός διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών. 
 • Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για θέματα αγωγής και προόδου του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτή, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης. 

11. Γονείς και κηδεμόνες

 

 • Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου και στην ιστοσελίδα στου σχολείου) προκειμένου να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Μην παραλείπετε να γνωστοποιείτε στον δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση του σχολείου κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού σας, καθώς και ζητήματα επιμέλειας του παιδιού, αν αυτά υπάρχουν. 
 • Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ή τηλεφώνου παρακαλούμε να ενημερώνετε άμεσα το σχολείο προκειμένου να επικαιροποιούμε τα στοιχεία σας ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στον χώρο του σχολείου ή έξω από τα κάγκελα του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, καλό θα ήταν να το συζητήσετε πρώτα με τον δάσκαλο της τάξης του παιδιού σας ή/και στη συνέχεια —αν αυτό δεν επιλυθεί— με τη Διευθύντρια του σχολείου.
 •  Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. 

12. Βιβλιοθήκη

 

           monica01Εικόνα: Monica Carretero  

 • Στα σχολεία μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας από ομάδες εθελοντών μαθητών που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό.
 • Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία τις ορισμένες ώρες και ημέρες που ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της και να τα επιστρέψει στην προκαθορισμένη ημερομηνία.
 • Τα βιβλία που δανειζόμαστε πρέπει να τα επιστρέφουμε σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές. Μην ξεχνάμε ότι μετά από εμάς και άλλα παιδιά περιμένουν να δανειστούν τα ίδια βιβλία. 

                     

Ώρες λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης 

Υπεύθυνοι:

 [θα ανακοινωθεί σύντομα]

biblia

13. Σχολική ιστοσελίδα

 

 • Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί ιστοσελίδα στη βάση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Υπεύθυνη για τη διαχείριση του παραπάνω επίσημου ιστότοπου είναι η Διευθύντρια του σχολείου.
 • Στην ιστοσελίδα του σχολείου το εκπαιδευτικό του δυναμικό μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τη Διευθύντρια του σχολείου υλικό που αφορά στο εκπαιδευτικό του έργο. Επίσης στον ίδιο ιστότοπο μπορεί και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων να ανακοινώνει τις δικές του δράσεις.
 • Με ευθύνη των εκπαιδευτικών μπορεί να γίνονται αναρτήσεις και από τους μαθητές της τάξης τους. Σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη της ανάρτησης έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός και όχι οι μαθητές.  
 • Η Διευθύντρια και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό μεριμνά για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΠΣΔ.

14. Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων

 

 • Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία και τα συστεγαζόμενα δημοτικά σχολεία έχουν τη διοικητική τους αυτοτέλεια και λειτουργούν με τις ίδιες προϋποθέσεις, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Προνομιακή λειτουργία κάποιου από τα συστεγαζόμενα σχολεία σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται. Τα συστεγαζόμενα σχολεία λειτουργούν με τις ίδιες συνθήκες ωραρίου εργασίας, χρήσης γραφείων, αιθουσών, λοιπών χώρων και παίρνονται τα μέτρα εκείνα που εξασφαλίζουν την ισοτιμία των σχολείων και τη φοίτηση των μαθητών σε ισοπληθή τμήματα. 
 • Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστεγαζόμενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώμη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των σχολείων, του Συλλόγου Διδασκόντων, του Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές και τους γονείς /κηδεμόνες τους. 
 • Επιπλέον λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα, με τα οποία εξασφαλίζονται οι ίδιες συνθήκες διδασκαλίας στους μαθητές αλλά και οι ίδιες εργασιακές συνθήκες για τους εκπαιδευτικούς. Το ίδιο συμβαίνει και όταν τμήμα ή τμήματα ενός σχολείου έχουν παράλληλη λειτουργία με άλλο σχολείο. Στα συστεγαζόμενα σχολεία με κοινό ή όχι ωράριο εργασίας με απόφαση των Συλλόγων Διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται κοινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.  
 • Όταν στα συστεγαζόμενα σχολεία φοιτούν μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. τσιγγανόπαιδες, παλιννοστούντες και αλλοδαποί, μαθητές που φιλοξενούνται σε ιδρύματα), αυτοί κατανέμονται ισομερώς σε όλα τα τμήματα των συστεγαζόμενων σχολείων. 
 • Τα ΕΩΠ των συστεγαζόμενων Δημοτικών Σχολείων καταρτίζονται στο πλαίσιο της κοινής λειτουργίας τους, ώστε να υπάρχει δυνατότητα α) συμπλήρωσης του ωραρίου των εκπαιδευτικών από το ένα σχολείο στο άλλο, β) συγκρότησης κοινών τμημάτων Ολοήμερου Προγράμματος. 
 • Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των συστεγαζόμενων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων συνεδριάζουν και ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των σχολείου, ορίζουν από κοινού: α) τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και β) τον εκπαιδευτικό που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ανά ημέρα. Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται κοινή απόφαση του Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 • Οι Σύλλογοι Διδασκόντων καθώς και τα Σχολικά Συμβούλια των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων συνέρχονται σε κοινές συνεδριάσεις σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 15 του Προεδρικού διατάγματος (79/ ΦΕΚ Τεύχος Α΄ 109/01.08.2017). Στις κοινές αυτές συνεδριάσεις προεδρεύουν εκ περιτροπής οι Διευθύντριες των σχολείων.

15. Βιβλιογραφία-Πηγές

 

 • Προεδρικό Διάταγμα (79/ ΦΕΚ Τεύχος Α΄ 109/01.08.2017) Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
 • Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)
 • Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας σχολείων - ΥΠΕΠΘ.

http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/body.htm

 • Εσωτερικοί κανονισμοί Δημοτικών σχολείων:
 • Πειραματικό 6/θεσιο Δημοτικό Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών [στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ppspadim.gr, ανακτήθηκε στις 10/8/2017]
 • 18ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης [στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 18οdimthess, ανακτήθηκε στις 10/8/2017]
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού [στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.1o.mysch.gr/, ανακτήθηκε στις 10/8/2017)